1:1 undervisning og procesoptimering

I nogle situationer giver det god mening at sidde med en mindre gruppe på 1-2 personer og gennemgå deres daglige arbejdsprocesser. Derfor udbyder vi 1:1 undervisning, der altid foregår på brugerens egen computer, så vi sammen optimerer brugerfladen som en løbende proces.

Mange oplever nogle tunge arbejdsprocesser, som alt for ofte hænger sammen med, at man ikke er blevet introduceret til de mange muligheder, der findes i Microsoft Dynamics NAV. Programmet skal sidestilles med en værktøjskasse. Man ved ikke nødvendigvis, hvad de forskellige stykker værktøj skal bruges til, og præcis sådan er det i et ERP-system. Man kender det mest nødvendige, og så finder man en måde at udføre de daglige processer - nogen gange er de bare rigtig tidskrævende.

Når vi "ser brugeren over skulderen", får vi syn for sagen - og kan spørge ind til, hvorfor man udfører den pågældende proces på den anvendte måde. Ofte handler det om, at man ikke kender andre måder. I fællesskab får vi kigget på andre muligheder, og brugeren får selv indflydelse på tempoet for gennemførsel af ændrede arbejdsprocesser.

Den bedste forberedelse til denne type undervisning er, hvis man gennem en periode noterer ned, hver gang man støder på "hvor kunne det være smart hvis man...""hvor ville det være rart hvis man...", eller "kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan...?". På den måde får vi aflivet en masse dårlige vaner, åbnet nye muligheder, og givet brugeren mulighed for at få langt større udbytte af programmet.

Som udgangspunkt løser vi processerne i standardprogrammet, men hvor det giver mening foreslår vi 3. parts produkter, dér hvor vi vurderer, at det vil give virksomheden en større økonomisk gevinst.

For hvorfor bruge en masse tid på tastearbejde, hvis I kan bruge jeres tid på rent faktisk at udvikle jeres forretning?