Mere om konceptet "Kan vi det, vi tror, vi kan"

Vi tager udgangspunkt i jeres egen forretning, og I tager nogle cases med fra jeres egen hverdag. Det kan være lige fra at oprette en ny debitor/kreditor/vare til selve salgs- og købsprocessen. Ud fra disse cases gennemgår vi mulighederne i programmet og udfordrer jeres forretningsgange, så I får øjnene op for de muligheder, der findes i standardprogrammet.

Ofte har man tillagt sig nogle uhensigtsmæssige forretningsgange i et ældre system, da den funktionalitet, man havde brug for ikke fandtes. I de nyere programmer, er der kommet en hel masse meget anvendelige standard funktioner til, som i langt de fleste tilfælde kan løse de behov, vi støder på. Derved kan de gamle omfattende opgaver pludselig løses med få klik, hvilket både sparer tid og skaber færre fejl.

Der er mulighed for, at I kan arbejde med jeres egne stamdata på disse workshops, dog vil det kræve nogle dages forberedelse. I den forbindelse starter vi med at levere Excelark, der er bygget til at kunne overføre jeres stamdata fra jeres tidligere applikation. I får mulighed for at foretage oprydning i jeres stamdata, inden indlæsning.

Hvad er fordelene ved at udføre en opgradering / implementering ud fra workshops – og hvad er den økonomiske gevinst ved Incedendo metoden?

Vi oversætter jeres sprog til IT-sprog, og sammen med jer udfører vi processerne. På den måde sikrer vi, at det I siger, bliver forstået korrekt – for I har selv fingrene på tasterne, og gennemfører processerne, som var det jeres egen hverdag.

Gennem dialog og scenarier får vi afklaret, om programmet kan det, vi forventer – og vi får talt formålet igennem med de forskellige arbejdsprocesser, hvilket også danner grundlag for projektplanlægningen. For det meste kan tingene løses i standardprogrammet, ved at lave små ændringer i virksomhedens processer. Derved spares mange penge i udvikling – og ERP-systemet er fremtidssikret, så det ikke koster en bondegård at opgradere til en nyere version i fremtiden.