Hvordan gør vi?

Sammen med ledelsen danner vi os et overblik over forretningen, og vi bliver enige om, hvor det giver mening at fokusere.

Der kan være mange fokusområder, for ofte handler det ikke kun om programmets funktioner - men anvendelsen af disse. I nogle tilfælde kan der også være nogle medarbejdere i organisationen, der ikke er lige så forandringsparate, omkring den udvikling virksomheden står overfor. En del af implementeringen vil derfor handle om at få disse medarbejdere til at se glæden ved det nye system.

I bund og grund handler det om at møde mennesket lige præcis der, hvor vedkommende er. Sætte sig ind i vedkommendes situation, og finde nøglen til, hvordan lige netop den person motiveres til de ændringer, der kommer til at ske. Vi arbejder ud fra at få medarbejderen til at føle ejerskab, og dermed også få lysten til at deltage aktivt i processen. Vi følger processen tæt, og sikrer at de anvendte metoder dokumenteres.

Hvad har det med et ERP-projekt at gøre?

Mange vil nok stille spørgsmålet, "hvad har det med et ERP-projekt at gøre"? Svaret er ALT.

Ledelsen kan have nok så mange gode ideer og intentioner, men hvis ikke medarbejderne, som givetvis er størstedelen af brugerne af systemet, bakker op omkring dette, er kampen tabt på forhånd. Dette gælder både i forbindelse med et nyt program og procesoptimeringer.