Hvad gør vi for at få alle med?

Vores filosofi for at få alle med på holdet handler om at få den enkelte medarbejder til at se det positive i forandringen som mange nye muligheder i stedet for begrænsninger.

Det gør vi ved at være tæt på den enkelte medarbejders daglige arbejde - enten i form af 1:1 sessioner, eller dybdegående undervisning i de enkelte personalegrupper.

Undervisningen er ikke bare envejskommunikation. Sammen med lederen i den pågældende gruppe, vil vi fremhæve de områder, som skal vægtes i undervisningen.

Der afsættes tid til forklaring og spørgsmål - så det ikke bare er en gennemgang, men er en proces, hvor brugerne får en dybere forståelse for sammenhængen i programmet. Vi når hele vejen rundt til alle deltagere, og sørger for, at de føler sig trygge ved arbejdsprocesserne.

1:1 sessioner

I nogle situationer giver det god mening at sidde med en mindre gruppe på 1-2 personer og gennemgå deres daglige arbejdsprocesser. Det foregår altid på brugerens egen computer, så vi sammen optimerer brugerfladen som en løbende proces.

Den bedste forberedelse til denne type undervisning er, hvis man gennem en periode noterer ned, hver gang man støder på "hvor kunne det være smart hvis man", eller "hvor ville det være rart hvis man", eller "kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan"…..? På den måde får vi som regel aflivet en masse dårlige vaner, og brugeren får langt større udbytte af programmet.