Microsoft Dynamics NAV implementering

Ud fra konceptet "Kan vi det, vi tror, vi kan", afholdes workshops, der afdækker mulighederne i Microsoft Dynamics NAV.

Workshops er en kombination af gennemgang og undervisning. I arbejder på jeres egne computere, og konsulenten har koblet en projektor på den ene computer, så alle kan følge med i, hvad der foregår, og på den måde lærer I programmet at kende.

Vi sætter os op i ”helikopteren” og hjælper jer til at bygge motoren i Microsoft Dynamics NAV, så jeres behov for analyse af virksomheden imødekommes ved hjælp af de værktøjer, der findes i programmet.

Medarbejderne bliver tidligt i processen introduceret til det nye program og klædt godt på til at maximere udbyttet af undervisningen og få stillet alle de kritiske spørgsmål. Det sparer mange penge på undervisningssessioner og lange perioder med ekstra arbejde i den sidste ende.

Samtidig med vi gennemgår virksomhedens processer og sikrer os, at jeres processer kan udføres i programmet, får I undervisning.

Undervejs får vi dannet os et rigtig godt billede af, hvilke behov I har som virksomhed. Ikke kun det driftsmæssige behov – men styringsværktøjet til ledelsen. Målet er, at det skal være slut med mange timers arbejde med data, som skilles ad i Excel for at kunne vise lige netop det billede af forretningen, som ledelsen ønsker.

Processen udføres normalt over 3-4 måneder, så I har tid til at vurdere løsningerne undervejs – og der ikke drages forhastede konklusioner. Hurtig og effektiv proces med stort udbytte.

Projektet gennemføres med en lille superbrugergruppe på max. 5 personer.